Posts

Leeside v Mayfield United 19.08.06

Mayfield United v Ballyvolane B 06.05.06

Mayfield Utd v Ballyphehane Celtic 04.04.06

Carrigtwohill Utd v Mayfield Utd 04.03.06

Mayfield Utd v Ard-na-Laoi 11.02.06

Mayfield Utd 17s v Everton 14.08.05